Cải tạo máy làm túi

Máy làm túi ZUA-400

Làm túi hàn ba biên từ màng BOPB, nhựa PET, màng CPP, PE…

Máy làm túi ZUA-600

Là bản nâng cấp của máy ZUA-400, ngoài chức năng làm được túi hàn ba biên, máy còn làm được túi zipper, zipper bạc, zipper đáy đứng, túi có khóa kéo.

Máy làm túi model 400 và 600 nguyên bản chỉ đáp ứng được nhu cầu làm túi từ một cuộn liệu. Nếu túi được làm từ hai cuộn liệu thì máy không thể đáp ứng được.

Dựa theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã tiến hành cải tạo lại máy gồm hai giá đặt liệu, hai hệ thống servo để theo dõi quá trình nhả cuộn.

Sau khi cải tiến máy hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Bộ phận đặt liệu-ban đầu (một giá đặt liệu, 1 hệ thống servo để theo dõi)
Bộ phận đặt liệu-sau cải tạo (hai giá đặt liệu, hai hệ thống servo để theo dõi)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top